Kolaylı Ekspertiz

 • ve No ile dosyanız durumunu takip edebilirsiniz!

Misyon ve Vizyon

Yenilikçi ve yaratıcı iletişim çözümleri ile müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve topluma en üst düzeyde değerler yaratarak pazarda lider olmaktır. Bilgi, beceri ve yetenekleri ile ekspertiz hizmetleri sunan, çözüm geliştirme ve sunmaya yönelik ekspertiz standartlarını belirleyen, iş fırsatları yaratıp bunları yönlendiren, gelecekteki olası gelişmeleri araştıran, bunları önceden belirleyerek gerekli değişiklikleri hızla uygulayan, doğrudan ve açık iletişime, kişi yeteneklerine, yetkilendirmenin önemine inanan ve buna uygun iş ortamını oluşturan, Temel değerlerimiz doğrultusunda iş ahlakı, dürüstlük ve kaliteden taviz vermeyen, bir firma olarak pazarda tercih edilen iş ortağı olmaktır.

Kolaylı Eksperlik Hizmetleri Ltd. Şti. çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin tatminini sağlayarak sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda hizmet sunmayı amaçlar. En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır. Hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü şirketimize çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, Kolaylı Eksperlik Hizmetleri Ltd. Şti. kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur. Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Gücümüzü aldığımız Türk Sigortacılık Sektörüne güç katmayı hedef alırız.

Uzmanlıklarımız

Kolaylı Sigorta Ekspertiz Hizmetleri olarak aşağıdaki branşlarda hizmet vermekteyiz.

 • Kıymet Takdiri
 • Hasar Yönetimi
 • Piyasa Araştırmaları
 • Mahkeme Bilirkişiliği
 • Mahkeme Bilirkişiliği
 • Yakın Sebep Analizleri
 • Eksik/Aşkın Sigorta Analizleri
 • Risk Mühendisliği Uzmanlıkları
 • Tahkikat ve Soruşturma Uzmanlıkları
 • Sovtaj ve Değer Kaybı Analizleri
 • Sigorta Teminatlarında Özel Şart Analizleri
 • Karayolu Kazalarında Neden Sonuç İlişkisi Analizleri
 • Sigorta Hukuku ve Sigorta Genel Şartlarına Bağlı Analizler
 • Oto ve Ağır Taşıtların Risk, Elverişlilik ve Hasar Analizleri